دوشنبه 10 دی 1399, 1:54 ب ظ

اطلاعیه های مهم

فراخوان تاسیس یک باب داروخانه شهر چکنه بخش سرولایت
فراخوان تاسیس یک باب داروخانه

بازدیدهای معاونت

بازدید واحد تجهیزات پزشکی از مرکز خصوصی دیالیز سلامت
بازدید مشترک واحد تجهیزات پزشکی وکارشناسان صنعت و معدن از اصناف و توزیع کنندگان

بنرهای مناسبتی