پنج شنبه 07 بهمن 1400, 11:44 ق ظ

نام ونام خانوادگی:  مریم کلاهدوز

 پست سازمانی: مسئول  فرآ ورده های  طبیعی وسنتی

مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد زیست شناسی، mph ارتقاسلامت

  شماره تلفن: 0513352311

داخلی 202

شماره نمابر:05143333491

رایانامه 

kolahdoozm1@nums.ac.ir

Image