پنج شنبه 07 بهمن 1400, 11:23 ق ظ

فایل های آموزشی واحد  آزمایشگاه

 ردیف  نام فایل  دانلود
 1  مطلب آموزشی ایمنی در آزمایشگاه  دانلود
 2  مطلب آموزشی لوازم آزمایشگاه و تجهیزات ایمنی  دانلود
 3  مطلب آموزشی برخی اصطلاحات و تعاریف رایج در صنعت غذا دانلود
4 مطلب آموزشی کاغذهای صافی  دانلود
5 مطلب آموزشی دلایل انجام آزمون اسیدیته شیر دانلود
6 مطلب آموزشی اشکالات رایج در محیط کشت دانلود
7 فرم رسیدگی به شکایت دانلود