پنج شنبه 07 بهمن 1400, 12:01 ب ظ

 

 

مطلب آموزشی

دانلود

 آلزایمر دانلود
 انواع واکسن کرونا دانلود
هفته مسمومیتها  دانلود
پیشگیری از بروز مسمومیت  با سموم دفع افات و مواد شیمیایی و شوینده خانگی دانلود
پیشگیری از مسمومیت ناشی از سوء مصرف مواد مخدر و محرک دانلود
پیشگیری از مسمومیت ناشی از گزیدگی دانلود
مقاومت به آنتی بیوتیکها دانلود
25 آبان - مقاومت میکروبی  دانلود
26 آبان - استفاده محتاطانه از آنتی میکروبیالها دانلود
عدم تهیه فرآورده های سلامت موجود در تبلیغات ماهواره ای دانلود
برچسب اصالت کالا  دانلود
لوازم آرایشی و بهداشتی استاندارد را چگونه تشخیص دهیم دانلود