پنج شنبه 07 بهمن 1400, 11:58 ق ظ

نام ونام خانوادگی:  خانم  دکتر مهین شورورزی

 پست سازمانی: مدیر فراورده های  دارویی و بیو لوژیک

  شماره تلفن:0513352311

داخلی 103

شماره نمابر:05143333491

پست الکترونیک

shorvarzim1@nums.ac.ir

Image
Image
Image