مدیر اداره نظارت بر مواد غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی دانشکده علوم پزشکی نیشابور از بازدید کارشناسان معاونت غذا و دارو از کارخانجات مواد غذایی به منظور نظارت بر اجرای شیوه نامه های بهداشتی خبر داد.

دکتر هادی حسین زاده در گفتگو با وب دا بیان کرد: با عنایت به شرایط ویژه حاکم بر کشور که متعاقب شیوع بیماری ناشی از ویروس کرونا در اقصی نقاط کشور بروز نموده و سبب نگرانی شدید مردم شده  است و به منظور نظارت بررعایت شیوه نامه های بهداشتی واحدهای تولید مواد غذایی، آشامیدنی از سوی سازمان غذا و دارو کارشناسان اداره نظارت بر مواد غذایی معاونت غذا و دارو به بازرسی مستمر از واحد های تولیدی در طول شبانه روز با هدف حفظ سلامت محصول اقدام می کنند.

دکتر حسین زاده در پایان از همشهریان خواست جهت جلوگیری از تخلف و سوء استفاده از محصولاتی که پروانه بهره برداری و ساخت ندارند، مراتب را به شماره تلفن 43333491 گزارش نمایند.