:رئیس آزمایشگاه معاونت غذا و داروی نیشابور در مصاحبه با وب دا گفت

آزمایشگاه های غذا و داروی کشور مدت هاست که بر اساس تعرفه های قدیمی که به روز رسانی نشده بود کار می کردند و این در حالی است که بیشتر مواد و تجهیزاتی که در آزمایشگاه های غذا و دارو مورد استفاده قرار می گیرد خارجی بوده و در اکثر موارد مشابه ایرانی ندارد و این امر در دراز مدت مشکلات زیادی را برای این آزمایشگاه ها در پی خواهد داشت در پی درخواست های مکرر معاونت ها امسال هیات دولت تعرفه های فوق را به روز رسانی نموده و در ابتدای مهر ماه به معاونت ها ابلاغ گردید و بنا به دستور سازمان از تاریخ99/07/05  معاونت های غذا و دارو موظف هستند طبق تعرفه های جدید خدمات مختلف از جمله بررسی مدارک ، آزمون ها و صدور پروانه را انجام دهند

وی در ادامه افزود: تعرفه های فوق به زودی بر روی سایت معاونت غذا وداروی نیشابور بارگزاری خواهد شد و افراد می توانند با مراجعه به آن از قیمت آزمون ها سایر موارد مطلع گردند همچنین  هزینه های آزمون های نمونه برداری شده از سطح واحد های تولیدی بر اساس آخرین مصوبه سازمان اخذ خواهد شد.

 برای دریافت فایل تعرفه اینجا کلیک کنید