معاون غذا وداروی دانشکده علوم پزشکی نیشابور از انجام بازدید مشترک از عطاری های تحت پوشش شبکه بهداشت و درمان زبر خان خبر داد.

دکتر هادی حسین زاده در گفتگو با وب دا بیان کرد: در راستای هماهنگی های انجام شده با مدیر محترم شبکه بهداشت و درمان زبر خان بازدید های مشترکی از عطاری های تحت پوشش آن شبکه با حضور کارشناساسان  اداره فرآورده های طبیعی سنتی این معاونت ، کارشناس دارویی شبکه بهداشت ودرمان زبرخان و نمایندگانی از معاونت درمان و اتاق اصناف صورت پذیرفت.

کارشناس مسئول  اداره فرآورده های طبیعی سنتی و مکمل افزود: هدف از این بازدید ها ارائه آموزش لازم در خصوص نحوه انجام بازدید و چگونگی طی مراحل قانونی جهت برخورد با عطاری های متخلف بود.

مهندس مریم کلاهدوز  ادامه داد: در این بازدیدها دو عطاری متخلف شناسایی واقلام قاچاق کشف شده جهت ادامه روال قانونی کار وتحویل به سازمان اموال تملیکی جمع آوری گردید.

شهروندان محترم می توانند درصورت مشاهده فروش اقلام غیر مجاز وهرگونه دارو درعطاریها مراتب را به معاونت غذا ودارو ( شماره تلفن  43352311 داخلی 115 ) اطلاع دهند.