معاون غذا دارو دانشکده علوم پزشکی نیشابور از جمع آوری اقلام قاچاق سلامت محور و تحویل آن به سازمان اموال تملیکی خبر داد.

دکتر هادی حسین زاده در گفتگو با وب دا بیان کرد: در پی بازدیدهای صورت گرفته توسط کارشناسان معاونت غذا و دارو شهرستان نیشابور جمع آوری اقلام سلامت محور قاچاق از عطاری های شهرستان صورت گرفت و اقلام مذکور تحویل سازمان اموال تملیکی شد.

در ادامه کارشناس مسئول فرآورده های طبیعی سنتی مکمل گفت: به دنبال دستور قاضی تعزیرات حکومتی بعد از هماهنگی با مسئول مربوطه انبار اموال تملیکی و طی کردن روال اداری جهت تحویل اقلام مشکوفه از عطاری ها به سازمان اموال تملیکی مسئول اداره فرآورده های طبیعی سنتی و مسئول کمیته قاچاق اقلام مزبور را به مشهد مقدس مستقل نمودند.