معاون غذا و دارو دانشکده علوم پزشکی نیشابور از کشف انبار ماده اولیه ظروف یکبارمصرف توسط کارشناسان اداره نظارت بر فرآورده های آرایشی و بهداشتی خبر داد.

دکتر هادی حسین زاده در مصاحبه با وب دا بیان کرد: در پی نظارت های کارشناسان اداره نظارت بر فرآورده های آرایشی و بهداشتی از واحد های تولیدی ظروف یکبارمصرف موادغذایی یک واحد تولیدی غیر مجاز مواداولیه ظروف کشف شد.

دکتر هادی حسین زاده افزود :در این واحد میزان 650 کیلوگرم مواد اولیه ظروف یکبارمصرف موادغذایی کشف و ضبط شد و پرونده برای طی مراحل قانونی به مراجع قضایی ارجاع داده خواهد شد.

معاون غذا و دارو دانشکده  در پایان خاطرنشان کرد: شهروندان گرامی درصورت مشاهده تخلفات مشابه با شماره تلفن 2-43352311 تماس بگیرند.