معاون غذا و داروی دانشکده علوم پزشکی نیشابور از کشف و ضبط تعداد زیادی داروهای تزریقی بدن سازی و هورمونی قاچاق از یک واحد آرایشی بهداشتی خبر داد.

دکتر هادی حسین زاده در گفتگو با وب دا بیان کرد: در پی بازرسی از یک واحد آرایشی و بهداشتی توسط کارشناسان اداره فراوره های طبیعی سنتی و مکمل، کارشناسان اداره نظارت برفرآورده های آرایشی و بهداشتی  و پلیس اماکن تعداد زیادی داروهای تزریقی بدن سازی وهورمونی قاچاق  کشف شد.

مسئول اداره فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل، مریم کلاهدوز افزود: در این بازرسی تعداد زیادی داروهای تزریقی بدن سازی شامل انواع هورمون های آنابولیک و جنسی به ارزش تقریبی 30میلیون تومان کشف و ضبط شد و پرونده برای طی مراحل قضایی پس از ارزش گذاری اولیه به مراجع قضایی ارجاع داده خواهد شد.

معاون غذا و دارو در پایان به شهروندان هشدارداد و گفت: درخصوص خرید و مصرف انواع داروهای هورمونی پس از تجویز پزشک داروی مورد نظر از داروخانه های معتبر تهیه شود.