معاون غذا و داروی دانشکده علوم پزشکی نیشابور از برگزاری جلسه با اعضای هیات علمی وکارشناسان اداره نظارت برموادغذایی در مورد غنی سازی روغن خوراکی با نانو لیپوزوم های حاوی اسید فولیک خبرداد.

دکتر هادی حسین زاده دراین جلسه بیان کرد: امنیت غذایی خانوارها از جمله مباحث مهم ومورد توجه برنامه ریزان سازمان جهانی بهداشت می باشد درهمین زمینه طی اقدامی جدید یکی از واحدهای تولیدی روغن خوراکی تحت پوشش این معاونت، روغن خوراکی را با نانولیپزوم های حاوی اسید فولیک غنی سازی نموده است که جلسه ای با اعضای هیات علمی در محل معاونت غذا ودارو جهت بررسی موضوع برگزارشد.

کارشناس اداره نظارت بر موادغذایی معاونت غذا ودارو افزود: اسید فولیک یکی از ویتامین های ضروری و مهم برای زنان در سنین باروری می باشد و از طرفی عدم مصرف اسید فولیک در دوره قبل و حین بارداری احتمال ایجاد نقایص لوله عصبی در جنین را به همراه دارد.

مهندس حامد جلایر ادامه داد: به همین منظور درطرح حاضر تلاش شده که با استفاده از روش هیدراسیون لایه نازک سونیکاسیون به تولید نانولیپزوم های حاوی اسید فولیک پرداخته شود تا ماده حاضر قابلیت انحلال در روغن را داشته باشد که با این طرح می توان امیدوار بود که مقداری از مشکلات کمبود ویتامین اسید فولیک دربین جوامع مرتفع شود.

معاون غذا ودارو درپایان خاطرنشان کرد: غنی سازی موادغذایی با ریزمغذی ها در مقایسه با سایر راهکارهای پیشگیری و کنترل کمبود ریز مغذی ها به عنوان ارزان ترین و موثرترین راه برای کاهش شیوع کمبود ریزمغذی ها در دنیا مطرح است.

دکتر حسین زاده همچنین از کلیه ی تولیدکنندگان خواست در صورت ارائه طرح توجیهی محصول جدید و غنی شده با ویتامین و املاح از تولیدات صنایع حمایت می شود.

مدارک ومستندات طرح مذکور جهت اقدامات بعدی به سازمان غذا و دارو ارسال شد.