معاون غذا و داروی دانشکده علوم پزشکی نیشابور از 204 مورد بازدید کارشناسان واحد تجهیزات پزشکی معاونت غذا و دارو از واحدهای تحت پوشش دانشکده درسه ماه سوم سال 1400 خبر داد.

دکتر هادی حسین زاده در گفتگو با وب دا بیان کرد: 204 مورد بازدید توسط کارشناسان واحد نظارت بر تجهیزات پزشکی معاونت غذا و دارو ازمراکز درمانی دولتی وخصوصی، مطب های متخصصان داخلی گوارش، متخصصان قلب و عروق، دندان پزشکی ها، رادیولوژی ها، فیزیوتراپی ها، کلینیک های زیبایی، داروخانه ها و توزیع کنندگان کالاهای طبی و آزمایشگاهی، تولیدکننده های ملزومات پزشکی و کارگاه های تولید ماسک وکارخانه تولید تجهیزات پزشکی درسه  ماهه سوم سال 1400در سطح شهرستان صورت پذیرفت.

کارشناس مسئول واحد تجهیزات پزشکی ادامه داد: درراستای برنامه های اداره کل تجهیزات پزشکی مبنی برتشدید نظارت برخرید و نگهداری و انبارش تجهیزات و ملزومات پزشکی وکالاهای طبی جهت جلوگیری از خرید کالای قاچاق، غیرمجاز و تقلبی وهمچنین رعایت قیمت های مصوب لازم است قبل از هرگونه خرید تجهیزات وملزومات پزشکی توسط مراکز درمانی وتوزیع کنندگان کالاهای طبی و آزمایشگاهی ازسامانه IMEDاستعلام شود.

مهندس نادیا روانبخش افزود: بازدید از تمام واحدهای تولید کننده، توزیع کننده و عرضه کننده و مصرف کننده در دستور کار کارشناسان نظارتی این معاونت می باشد و این بازدیدها ادامه خواهد داشت.

معاون غذا و دارو در پایان خاطر نشان کرد: واحد تجهیزات پزشکی با نظارت مستمر بر زیرمجموعه مربوطه جهت بکارگیری استانداردهای لازم و عمل به دستورالعمل ها، خدمات خود را با بهترین کیفیت ارائه می کند.