پنج شنبه 07 بهمن 1400, 12:41 ب ظ

ستاد مرکزی دانشگاه :
نیشابور، ابتدای شهرک فرهنگیان، میدان معلم
تلفن :
051-42627521-23
نمابر :
051-42627500
رایانامه :
info@nums.ac.ir
کد پستی :
93186-14139

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی نیشابور

Image
 • همه
 • ا
 • آ
 • ب
 • پ
 • ت
 • ث
 • ج
 • چ
 • ح
 • خ
 • د
 • ذ
 • ر
 • ز
 • ژ
 • س
 • ش
 • ص
 • ض
 • ط
 • ظ
 • ع
 • غ
 • ف
 • ق
 • ک
 • گ
 • ل
 • م
 • ن
 • و
 • ه
 • ی
 • ء