یکشنبه 29 فروردين 1400, 1:52 ق ظ

کارشناس روابط عمومی معاونت غذا ودارو

نام ونام خانوادگی: لیلا دهنوی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد صنایع غذایی

شماره تماس:05143352312

شماره داخلی:266

را یانامه:dehnavil1@nums.ac.ir

Image