پنج شنبه 07 بهمن 1400, 12:16 ب ظ

نام ونام خانوادگی:  دکترمجید خجسته پور

 پست سازمانی:معاون غذا و دارو

  شماره تلفن:0513352311

داخلی 217

شماره نمابر:05143333491

رایانامه:

 

Image