یکشنبه 29 فروردين 1400, 1:17 ق ظ

نام ونام خانوادگی:  دکترهادی حسین زاده

 پست سازمانی:معاون غذا و دارو

  شماره تلفن:0513352311

داخلی 217

شماره نمابر:05143333491

رایانامه:

hoseinzadeh1@nums.ac.ir

Image